Huisartsenpraktijk
DE TANDEM

Respecteren van een afspraak

Het aantal patiënten dat niet op een afspraak verschijnt, is de laatste jaren helaan toegenomen. Op tijd een afspraak annuleren zorgt ervoor dat iemand anders op dat moment geholpen kan worden. Hierdoor kan ook de wachttijd voor een afspraak zo kort mogelijk gehouden worden.

Als het niet lukt om op het afgesproken tijdstip aanwezig te zijn, gelieve dit dan tijdig te melden. U kunt uw afpraak online zelf annuleren of dit telefonisch laten weten. Met overmacht wordt rekening gehouden.

Bij het missen van één of meerdere afpraken zal de arts in overleg gaan met u of een herinneringsbrief sturen.

Indien u echter daarna herhaaldelijk afpraken niet naleeft zonder te verwittigen, kan de arts u een compensatievergoeding van €24 aanrekenen.

Een getuigschrift wordt daarvoor niet afgeleverd aangezien er geen medische prestatie verricht wordt (artikel 77 van de Code van Geneeskundige Plichtenleer).

Hartelijk dank voor uw begrip.